Levererar till världen

Våra kunder och konsumenter finns både på vår hemmamarknad i Skandinavien och men också på den internationella arenan. Tyskland, Ryssland, Australien, Japan, Canada och Israel är några av de länder där vi sätter den svenska sillen på kartan. Till många av dessa kunder levererar vi både våra egna varumärken och kundernas egna private labels.