Vårt erbjudande

Som tillverkare på Klädesholmen har vi stark lokal förankring. Vi slår vakt om de gamla unika recepten men samtidigt har vi kapacitet och effektivitet att leverera kvalitetssill till konkurrenskraftiga priser. Vi kan erbjuda en unik flexibilitet och servicenivå för våra kunder, även om du har speciella behov. Vi vill också bjuda på unika smakupplevelser till dem som inte nöjer sig med mindre än de absolut finaste råvarorna. Vår vision är enkel: Klädesholmen ska vara den främsta producenten av silldelikatesser.
För att uppnå detta utgår vi från fyra grundpelare

VI ÄR DET GENUINA SILLFÖRETAGET

Alternativet till de utlandsägda konkurrenterna.

VI SKRÄDDARSYR KONCEPT

Vi är inte större än att vi kan vara flexibla och skräddarsy produkter, koncept och affärslösningar för varje kund.

VI HAR SILLKOMPETENS

Som sträcker sig genom hela kedjan från havet och båtarna, varifrån den bästa sillen kommer, hur den ska hanteras, lagras, kryddas, och förpackas och till distribution och servering på middagsbordet.

VI ERBJUDER SMAKUPPLEVELSER

Vi ska vara en innovativ inspirationskälla för våra kunder och konsumenter som förvaltar och förnyar sillkulturen för framtiden.