PK Konserver hette en gång Pettersson & Karlsson

Den här familjen började sin verksamhet 1922 när svågrarna Charles Karlsson (som kallades ”salteri-idkarn´s Charles” eftersom hans far tidigare hade sillsalteri på Lilla Tjörnekalv) och Artur Pettersson köpte jakten Mode. Varje vår gav de sig iväg längs Göta kanal till Mälaren där de sålde sillkonserver i Enköping, Strängnäs och Mariefred. De gjorde ett par turer varje sommar. Började landbase¬rad tillverkning 1945, då också deras söner Rune Karlsson och Karl-Erik Pettersson kom med i firman Pettersson & Karlsson. 1971 blev det ett aktiebolag och namnet kortades till PK Konserver AB. Gamla fabriken blev Sillmuseum när företaget byggde nytt 1986.