Klockbojen började med sillsalteri

”Svensarna” kallades bröderna Anders, Bernhard och Kristian Svensson. De ägnade sig åt sillsalteri och hade en jakt redan på 1890-talet. Runt 1915 köpte Kristian ett magasin på ”Svarta skär”. Där fortsatte sedan hans söner Karl, Artur och Axel Kristensson att driva Klockbojens konservfabrik fram till mitten av 50-talet. Första tiden drev de även försäljning med jakten Svea som saluförde sina varor vid norr Mälarstrand i Stockholm. Efter ett par års avbrott körde Artur och Karls son Folke Kristensson igång verksamheten igen 1959. Artur blev senare utlöst och Folke fortsatte med Klockbojens distributionsbil tills sonen Mats Kristensson tog över.