Bråse & Söner startade 1886

Anders Bråse flyttade till Klädesholmen 1857 och han står upptagen i förteckningen över Salteriägare 1886. Så småningom kom sonen Hans med i verksamheten och de skaffade sin första silljakt Vega år 1896. När omsättningen ökade fick Bråse sedan utvidga med jakterna Elvy och Sälen. Deras försäljningsområden var längs stränderna i Vänern, Vättern och i Göta älv. På 1920-talet började de också landbaserad verksamhet som kom att bedrivas i två olika fabriker där sönerna Anders och Karl Bråse drev var sin del. Även följande generation Bråse d.v.s. Sture, Lennart och Sune bedrev tillverkning i två olika fabriker vilket pågick ända tills den ena brann upp 1986, då allt flyttades in i den nya fabriken året efter.