Kvalitet

Vår roll är att vidareförädla våra recept och traditioner genom att anpassa dem till en ny tids krav på kvalitet och säkerhet. Kvalitetsarbetet utgår ifrån kundernas förväntningar på produktsäkerhet och lagenlighet. Vårt kvalitetsledningssystem baseras på FSSC 22000 som är en internationell standard för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. Det hjälper oss att hålla personal, utrustning och metoder i ständig utveckling. I nära samarbete med kunderna skall våra produkter och tjänster utvecklas och förbättras i hela kedjan från hav till tallrik.

 

Kvalitet börjar redan i havet

Vår råvara får bara fiskas i friska hav och vara av godkända kvoter. Under hösten när sillen är som bäst fiskas den dels i Skagerrak av svenska västkustfiskare, men även i norska havet där det finns riktigt stora sillbestånd. Efter filetering och skinndragning som idag sker helt maskinellt, blandas sillen ner i tunnor tillsammans med salt, socker och vår utvalda kryddblandning. När mogningsprocessen efter några månader gjort sillen mjuk och smakrik öppnar vi tunnan för en första sensorisk kontroll innan den töms upp på inspektionsbandet in till produktionen.
Sillen läggs i sin förpackning tillsammans med utvalda kryddor och grönsaker. Innan förslutning fyller vi burkarna med våra speciella såser som är tillverkade enligt gamla traditionella recept. Vi producerar till stor del maskinellt men vissa produkter kan bara göras för hand. Då tar skickliga händer hand om den kryddade filén och skär den i bitar innan den läggs i glaset i ett aptitligt mönster.

Kvalitetskontroll och certifiering

Kvalitet är viktigt för oss. Vi nöjer oss inte med de krav som EU-lag stiftningen ställer på livsmedelstillverkningen, utan vi vill överträffa dem. Sedan flera år är vi certifierade enligt FSSC-standarden som ställer rigorösa krav på både råvaror, utrustning och personal. De olika förpackningslinjerna övervakas av olika automatiska kontroller men framförallt av våra egna kvalitetskontrollanter vars vana ögon ser om något fel uppstår.

Total spårbarhet

Under senare år har vi satsat stort på att möta ökande krav på dokumentation. All produktion registreras i våra datorer för att garantera full spårbarhet. Det gäller numera såväl innehåll som förpackningar. Om en felaktig råvara skulle upptäckas är det mycket viktigt att kunna skilja ut alla produkter som denna kan tänkas ingå i. Som inköpare ska du kunna lita på att systemet garanterar säkra och lagenliga produkter.

Full kontroll hela vägen

De fina marina råvaror vi jobbar med kräver omsorgsfull hantering. Därför följer vi upp hela tillverkningsprocessen med hjälp av ett noggrant kvalitetslednings-system där varje ingrediens och förpackning kan spåras. Produktionen på Klädesholmen är uppbyggd kring fem effektiva och högt automatiserade linjer: matjes, storkök, tuber samt två linjer för konsumentprodukter på glas. Vissa produkter, som till exempel matjesfiléer och lunchsill, packas fortfarande manuellt. Det är ett kvalificerat precisionsarbete som kräver just den hantverksskickliga personal vi sedan generationer har här på Klädesholmen