Sillperioder

En sillperiod är en tidsperiod då stora sillstim går nära kusten. I Sverige är sillperioder framför allt kända från Bohuslän, där de medförde ett rejält ekonomiskt uppsving. Mellan sillperioderna höll sillen oftast till långt från kusten och var då svår att komma åt med de fiskemetoder som användes före 1800-talets slut. Bohusläns sillperioder från 1500-talet och framåt varade ungefär under dessa år: 1556-1589 1660-1680 1747-1809 (“stora sillperioden”) 1877-1906