Sill är hälsa

Att äta sill är inte bara gott, det är också bra för vår hälsa. På senare år har mycket intresse knutits till sillens hälsobringande egenskaper. Anledningen är inte minst det fokus som näringsfysiologer ägnat åt olika fetters sammansättning – där särskilt fettsyran Omega 3 anses påverka oss människor positivt. Sillens halter av Omega 3 är mycket höga och kan därför bidra till att minska riskerna för vanliga folksjukdomar enligt den omfattande forskning som nu bedrivs. På Klädesholmen följer vi noga forskningen om sillens egenskaper.