Nordiskt ursprung

Klädesholmens sill kommer från råvaruberedare i Sverige, Island och Norge. När fisket börjar på hösten tar dessa råvaruberedare hand om sillen från olika fiskebåtslag och bereder den i sina anläggningar. Sillen rensas och fileteras maskinellt till ett halvfabrikat i tunnor som sedan lagras i kylrum. Det finns i huvudsak tre olika beredningsmetoder: Saltning, kryddning och marinering. Efter beredning enligt våra specifikationer får sillen mogna i tunnan under ett antal månader innan vi tar vid och förädlar den till läckra sillinläggningar.