Kontroll & tillagning

Sillråvaran till samtliga produkter töms upp i ett separat rum och transporteras via transportband till respektive produktionslinje. På Klädesholmen sker tillverkningen i fem olika produktionslinjer. Dels för automatisk fyllning i konsumentförpackningar, dels manuell fyllning i handstaplade burkar samt slutligen förpackningar avsedda för storhushåll. Sill som skall gå till automatlinjen passerar ett avsyningsband för manuell kontroll. För vissa inläggningar doseras lök och/eller kryddor samt ibland även sås i burken innan sillen fylls på. Efter uppvägning av sill, som sker automatiskt eller manuellt, transportera burkarna till såspåfyllning och förslutning.