Sill - både gott och nyttigt

Sill är den vanligaste fiskarten på jorden. Den förekommer i stora stim på båda sidorna av Atlanten och hos oss till exempel i Västerhavet och i Östersjön. Sillen kan bli över 40 cm lång och väga närmare ett kilo även om den oftast är mindre. Eftersom sillen förekommer så ymnigt har sillfisket sedan länge haft stor betydelse för ekonomin i många länder. Särskilt som den i vissa perioder samlades i väldiga stim nära kusten, så att det gick lätt att få stora fångster. Det här är exempelvis bakgrunden till Klädesholmens utveckling under ett halvt årtusende. Idag får sillen också allt större betydelse som ett hälsosamt livsmedel, eftersom den är så rik på det nyttiga fettet och Omega 3.