Sillmuseum

Museet, som är inrymt i PK Konservers gamla konservfabrik, visar den unika industrimiljö som Klädesholmen utgör. Här kan du se hur det gick till när silljakter från Klädesholmen besökte nästan alla svenska hamnar för att sälja olika fisk- och sillprodukter. Denna försäljning från jakter efterträddes av konservindustrin på Klädesholmen, som producerar 40% av alla svenska sillkonserver. Du kan också se hur fiskebåtarna kom in med långa från Shetland och hur den bereddes innan den blev lutfisk. Totalt finns det fem konservmuseer i världen varav det enda som visar halvkonservmetoden finns på Klädesholmen. Här visas en epok inom konservindustrin, som omspänner tidsperioden 1920-1960, en tid då konservindustrin och fisket gav arbetstillfällen och försörjning åt de flesta på ön. För information och övriga upplysningar tar du kontakt med Pelle Stavfeldt på telefon 0304-673004.