Historia

1500-talets sillperiod var den första med större ekonomisk betydelse för Bohuslän. När biskopen Jens Nilsen gjorde sin visit 1594 hade den just tagit slut. Centralort för sillhandel och export var då Marstrand och det är lätt att förstå vilken betydelse detta haft för Klädesholmen som närmast belägna fiskeläge.

Den stora sillperioden

Den stora sillperioden mellan 1748-1808 är grundläggande i Klädesholmens utveckling. Som mest bodde det närmre 1000 personer på denna lilla ö. Det var väldiga kvantiteter som fångades. Under ett år kunde man på 1700-talet ta upp ca 250 000 ton sill längs kusten – lika mycket som hela svenska fiskeflottan fiskade i mitten av 1960 talet. Sillen innebar välstånd och utveckling för många.

Silljakterna seglade ända upp i Mälaren

Mot slutet av 1800-talet kom en ny sillperiod. Nu var det många av Klädesholmens fiskare som själva började driva handel som småföretagare. Man seglade runt och sålde olika produkter som saltsill och kryddad sill, torkad långa med mera direkt från båtarna som kallades silljakter. I början på 1930-talet fanns det på ön närmare sextio silljakter som gick till de flesta hamnar runt hela svenska kusten – från Strömstad till Haparanda och genom Göta kanal upp till orterna runt Mälaren. Vid den här tiden startades allt fler konservfabriker på Klädesholmen. Många hade både fabrik och båtar som åkte ut och sålde.

Konservfabrikerna uppstår

Krigsårens bränslebrist och nya strängare krav på livsmedelsförsäljning gjorde att båtarna undan för undan försvann. Kunderna fanns däremot kvar och konservfabrikerna utvecklade nya och mer effektiva sätt att distribuera sina produkter. Totalt har det under 1900-talet funnits tjugofem konservfabriker på Klädesholmen.

Vår moderna industri

Under senare år hårdnade konkurrensen och det blev allt svårare att klara sig för de minsta tillverkarna i livsmedelsbranschen, detta gällde även inom fiskindustrin. På 1980-talet fanns det tolv stycken konservfabriker och tjugo år senare, efter milleniumskiftet gick fyra av de kvarvarande företagen på Klädesholmen samman. Fyra anrika familjeföretag på Klädesholmen, med kända under varumärken som PK, Bråse, Alax och Klockbojen, förenades därmed till det som idag är Klädesholmen Seafood AB. Vi fortsätter att arbeta för att bevara vårt arv och våra traditioner. Tillsammans har vi med de gamla hantverkstraditionerna som grund skapat en modern och effektiv organisation och vi är stolta över att nu vara en av de största svenska sillproducenterna. Läs mer om Klädesholmen på Wikipedia