Anor från 1200-talet

Hur länge det funnits fiskare på Klädesholmen vet ingen riktigt säkert. Ön har säkerligen varit bebodd sedan 1200 talet. Redan år 1594, när biskopen i Oslo stift, Jens Nilsen, passerade ön beskrev han den som ”ett gammalt” fiskeläge. Klädesholmen har haft stark anknytning till sillfisket ända in i vår tid. Det var under de stora sillperioderna som samhället blommade upp. Då flyttade människor hit långväga ifrån för att få del av den utkomst och det välstånd som sillen erbjöd.